Landelijke rapportages

Onderstaand staan de links naar de openbare landelijke rapportages en infographics van de onderzoeken.

Belastingdienst en digitale vaardigheden

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst en op het gebied van digitale vaardigheden. 

Basisvaardigheden volwassenen 18+

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).

Samenwerking met het voortgezet onderwijs (VO)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht met hoeveel scholen in het voortgezet onderwijs bibliotheken samenwerken en hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Samenwerking met het primair onderwijs (PO)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht met hoeveel basisscholen bibliotheken samenwerken en hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Gegevenslevering Wsob (voorheen 'BIS-enquête')

In het kader van dit onderzoek wordt een groot aantal gegevens verzameld die inzicht bieden in de maatschappelijke dienstverlening en het functioneren van de openbare bibliotheken. Sinds 2017 is de rapportage Bibliotheekstatistiek een dossier op de website bibliotheekinzicht.nl.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma Boekstart.

Makersplaatsen

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe bibliotheken omgaan met de nieuwe invulling van hun rol, die vraagt om een andere manier van werken - zowel ruimtelijk als programmatisch.