Landelijke rapportages

Onderstaand staan de links naar de openbare landelijke rapportages van de onderzoeken.

Basisvaardigheden volwassenen 18+

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen 2017 (NIEUW) Augustus 2018

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen 2016 Augustus 2017

Infographic Basisvaardigheden voor volwassenen November 2017

Toelichting op het Onderzoeksrapport 'Basisvaardigheden volwassenen (18+)'  November 2016

Onderzoeksrapport ‘Basisvaardigheden volwassenen (18+)’ Mei 2016

 

Makersplaatsen

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe bibliotheken omgaan met de nieuwe invulling van hun rol, die vraagt om een andere manier van werken - zowel ruimtelijk als programmatisch. 

Makersplaatsen in openbare bibliotheken Augustus 2018

 

Samenwerking met het Voortgezet Onderwijs (VO)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht met hoeveel scholen in het voortgezet onderwijs bibliotheken samenwerken en hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Dienstverlening openbare bibliotheken aan het voortgezet onderwijs 2016-2017 Februari 2018
 

Samenwerking met het Primair Onderwijs (PO)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht met hoeveel basisscholen bibliotheken samenwerken en hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Dienstverlening openbare bibliotheken aan het primair onderwijs 2016-2017 Januari 2018

Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2015-2016 December 2016

Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2014-2015 Januari 2016

 

Gegevenslevering Wsob (voorheen 'BIS-enquête')

In het kader van dit onderzoek wordt een groot aantal gegevens verzameld die inzicht bieden in de maatschappelijke dienstverlening en het functioneren van de openbare bibliotheken. 

Bibliotheekstatistiek 2016 Januari 2017

Bibliotheekstatistiek 2015 December 2016

 

Belastingdienst en digitale vaardigheden

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst en op het gebied van digitale vaardigheden. 

Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden September 2017

Infographic Belastingdienst en digitale vaardigheden November 2017

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma Boekstart.

Dienstverlening openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie Augustus 2017

Toelichting op het Onderzoeksrapport 'Voor- en Vroegschoolse Educatie' November 2016

Onderzoeksrapport ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’ Mei 2016