Over BOP

Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is hét platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. BOP is de centrale plek voor het uitzetten van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft.

Maatschappelijke waarde in beeld
Overheden vragen in toenemende mate om verantwoording en legitimering. Onder druk van bezuinigingen willen zij een helder beeld krijgen over hoe subsidies worden besteed en wat de gemeenschap daarvoor terugkrijgt. De boekenuitleenfunctie krimpt, bibliotheken richten zich steeds meer op de maatschappelijke functies. Echter er is onvoldoende kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de output (wat lever je) en outcome (wat levert het op) van deze maatschappelijke functies.

Om onze maatschappelijke waarde beter uit te dragen hebben we inzicht nodig in gevoerde activiteiten in relatie tot de vijf kernfuncties van bibliotheken. Middels BOP brengen we in kaart hoe bibliotheken hun maatschappelijke functie invullen en hoe het niveau van dienstverlening zich ontwikkelt over de tijd.

Stapsgewijze aanpak
We hanteren een stapsgewijze aanpak om onderzoeken via BOP uit te zetten.
Kijk voor meer informatie onder het tabblad Planning onderzoeken.

Meerwaarde BOP voor bibliotheken
• BOP biedt meer samenhang in gegevens, is overzichtelijk en levert direct bruikbare informatie op.
• BOP stroomlijnt onderzoeken die voorheen versnipperd werden uitgevoerd.
• BOP is gekoppeld aan bestaande systemen zoals o.a. G!ds en Datawarehouse. Gegevens zoals vestigingen, leden en uitleningen worden automatisch ingevuld in de vragenlijst.
• De analyse van de verzamelde gegevens kan men goed gebruiken in de beleidscyclus.
• Door mee te doen voldoe je aan de nieuwe wet- en regelgeving waarin gegevenslevering door bibliotheken verplicht is gesteld.
• Elke bibliotheek krijgt een eigen persoonlijke rapportage van de resultaten waarin het mogelijk is mogelijk om resultaten te vergelijken met een provinciaal en landelijk gemiddelde.
• Als onderdeel van de landelijke digitale infrastructuur is BOP gratis voor bibliotheken.
• Iedere bibliotheek krijgt toegang tot het platform en dus ook de resultaten.

Doe mee!
Om BOP goed te laten functioneren en om de eerste stap in gegevensverzameling te kunnen zetten hebben we input van alle bibliotheken nodig. Hoe meer gegevens we kunnen verzamelen hoe beter we met z’n allen inzicht krijgen in wat we doen en hoe we dat doen.