Werkwijze onderzoeken

Vanaf 2015 worden de landelijke onderzoeken (jaarpeilingen) uitgevoerd vanuit het nieuwe platform BOP. Op deze manier wordt BOP de centrale plek voor het uitzetten van bibliotheekonderzoeken en de publicatie van resultaten waartoe iedere bibliotheek toegang heeft. Op de portal kunnen bibliotheken vragenlijsten invullen en gegevens inzien zodat we als branche wijzer worden. BOP is gekoppeld aan bestaande systemen zoals o.a. G!DS en Datawarehouse, waardoor gegevens zoals vestigingen, leden en uitleningen automatisch worden toegevoegd aan de vragenlijst.

Werkwijze onderzoeken via BOP

  • Van elke basisbibliotheek ontvangt een contactpersoon een mail met instructie en link naar de vragenlijst. De contactpersonen worden vooraf aan het onderzoek opgevraagd bij de basisbibliotheken via de POI's.
  • Men kan de link naar het onderzoek delen zodat (een deel van) de vragenlijst, in onderlinge afstemming, door een collega ingevuld kan worden.
  • De complete vragenlijst wordt tevens als losse bijlage meegestuurd zodat je een overzicht hebt van het aantal en het soort vragen. Dit helpt in de voorbereiding en vergemakkelijkt het invullen van de online versie van de vragenlijst. 
  • Ook kan de vragenlijst via het platform (BOP) benaderd worden. Iedere bibliotheek heeft daarvoor een account.