Planning onderzoeken

In de zomer van 2015 is BOP gestart. Daarbij volgen we een stapsgewijze aanpak. Sinds 2017 bestaat BOP uit 6 onderzoeken die jaarlijks worden herhaald en per jaar maximaal twee thema-metingen.

Planning 2019

De volgende onderzoeken zullen in 2019 worden uitgezet via het BOP:

 • Samenwerking Primair Onderwijs (PO) 2017-2018
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.
  Looptijd: juli-september 2018

  Oplevering landelijke rapportages: maart 2019
  Oplevering individuele rapportages: april 2019
 • Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO) 2017-2018
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het voortgezet onderwijs.
  Looptijd: juli-september 2018
  Oplevering landelijke rapportages: maart 2019
  Oplevering individuele rapportages: april 2019
 • Themameting 1: Diversiteit (nieuwe meting)
  Dit onderzoek haakt in op het Nationale Bibliotheekcongres met diversiteit als thema. Met dit onderzoek wordt diversiteit op verschillende niveaus binnen de bibliotheek in kaart gebracht. 
  Looptijd: maart 2019

 • Gegevenslevering Wsob 2018
  De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de jaarlijkse wettelijke gegevenslevering uit te voeren. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoet u aan de nieuwe regelgeving ‘Gegevenslevering Wsob’.
  Looptijd: maart - mei 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: november 2019

 • Basisvaardigheden volwassenen (18+) 2018
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).
  Looptijd: april - mei 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: augustus 2019

 • Dienstverlening Belastingdienst 2018 - 2019
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst en op het gebied van digitale vaardigheden.
  Looptijd: mei - juni 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: oktober 2019

 • Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) 2018 - 2019
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma BoekStart.
  Looptijd: juli - september 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: januari 2020

 • Samenwerking Primair Onderwijs (PO) 2018-2019
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.
  Looptijd: juli-september 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: januari 2020

 • Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO) 2018-2019
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het voortgezet onderwijs.
  Looptijd: juli-september 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: januari 2020