Planning onderzoeken

In de zomer van 2015 is BOP gestart. Daarbij volgen we een stapsgewijze aanpak. De eerste onderzoeken via BOP betreffen de educatieve functie van bibliotheken. In de loop van 2017 volgen onderzoeken over de andere kernfuncties. De indicatoren op basis waarvan we deze kernfuncties meten, worden in samenwerking met het bibliotheekveld gedefinieerd.

Planning 2018

De volgende onderzoeken zullen in 2018 worden uitgezet via het BOP:

 • Basisvaardigheden volwassenen (18+) 2017
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).
  Looptijd: februari-april 2018
  Oplevering individuele rapportages: augustus 2018
  Oplevering landelijke rapportage: augustus 2018

 • Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) 2017
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma BoekStart.
  Looptijd: februari-april 2018
  Oplevering individuele rapportages: november 2018
  Oplevering landelijke rapportage: november 2018

 • Gegevenslevering Wsob 2017
  De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de jaarlijkse wettelijke gegevenslevering uit te voeren. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoet u aan de nieuwe regelgeving ‘Gegevenslevering Wsob’.
  Looptijd: maart-mei 2018
  Oplevering individuele rapportages: november 2018
  Oplevering landelijke rapportage: november 2018

 • Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017-2018
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet in het kader van de samenwerking met de Belastingdienst en op het gebied van digitale vaardigheden.
  Looptijd: mei-juni 2018
  Oplevering individuele rapportages: november 2018
  Oplevering landelijke rapportage: november 2018

 • Samenwerking Primair Onderwijs (PO) 2017-2018
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.
  Looptijd: juli-september 2018
  Oplevering individuele rapportages: december 2018
  Oplevering landelijke rapportage: december 2018

 • Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO) 2017-2018
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het voortgezet onderwijs.
  Looptijd: juli-september 2018
  Oplevering individuele rapportages: december 2018
  Oplevering landelijke rapportage: december 2018