Planning onderzoeken

In de zomer van 2015 is BOP gestart. Daarbij volgen we een stapsgewijze aanpak. De eerste onderzoeken via BOP betreffen de educatieve functie van bibliotheken. In de loop van 2017 volgen onderzoeken over de andere kernfuncties. De indicatoren op basis waarvan we deze kernfuncties meten, worden in samenwerking met het bibliotheekveld gedefinieerd.

Lopende onderzoeken

De volgende onderzoeken lopen momenteel:

 1. Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) over kalenderjaar 2016
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma BoekStart.
  Dit onderzoek is afgerond. (Looptijd: 13 maart t/m 12 mei 2017)
  Oplevering individuele rapportages: juli 2017
  Oplevering landelijke rapportage: augustus 2017

 2. Gegevenslevering Wsob 2016
  Dit onderzoek is afgerond. (Looptijd: 3 april t/m 15 juni 2017)
  Oplevering individuele rapportages: september 2017
  Oplevering landelijke rapportage: november 2017

 3. Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden
  Dit onderzoek is afgerond. (Looptijd: 1 mei t/m 23 juni 2017)
  Oplevering individuele rapportages: augustus 2017
  Oplevering landelijke rapportage: september 2017

 4. Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs (PO)
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.
  Looptijd: 3 juli t/m 22 september
  Oplevering individuele rapportages: november 2017
  Oplevering landelijke rapportage: december 2017

 5. Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO)
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het voortgezet onderwijs. 
  Looptijd: 3 juli t/m 22 september
  Oplevering individuele rapportages: november 2017
  Oplevering landelijke rapportage: december 2017

Afgeronde onderzoeken

Onderstaande onderzoeken zijn over de periode 2016-2017 afgerond. Klik hier om naar de openbare landelijke rapportages te gaan.

Basisvaardigheden volwassenen (18+) 2016
Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).Dit onderzoek is afgerond.
Looptijd: 13 maart t/m 12 mei 2017
Oplevering individuele rapportages: juli 2017
Oplevering landelijke rapportage: augustus 2017

Gegevenslevering Wsob 2015
De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de jaarlijkse wettelijke gegevenslevering uit te gaan voeren. Door het meedoen aan dit onderzoek voldoet u aan de nieuwe regelgeving ‘gegevenslevering Wsob’. Dit onderzoek werd voorheen uitgevraagd door de VOB onder de noemer ‘BIS-enquête’.
Periode: maart/april 2016
Oplevering rapportage: juli 2016

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2015
Met dit onderzoek brengen we in kaart hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet voor de doelgroep nul tot vier jarigen. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma Boekstart.
Periode: december 2015 tm februari 2016
Oplevering rapportage: mei 2016

Basisvaardigheden volwassenen (18+) 2015
Met dit onderzoek, m.b.t. het kalenderjaar 2015, brengen we in kaart hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder). 
Periode: december 2015 tm februari 2016
Oplevering rapportage: mei 2016

Samenwerking Primair Onderwijs 2014-2015
Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is
Periode: juli t/m september 2015
Oplevering rapportage: januari 2016

Samenwerking Primair Onderwijs 2015-2016’
Periode: juli t/m september 2016
Oplevering: december 2016