Lopende onderzoeken

De volgende onderzoeken staan momenteel uit via BOP:

 • Voor- en vroegschoolse educatie (0-4) 2018 - 2019
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma BoekStart.
  Looptijd: juli - september 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: februari 2020
 • Samenwerking Primair Onderwijs (PO) 2018-2019
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.
  Looptijd: juli-september 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: februari 2020
 • Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO) 2018-2019
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het voortgezet onderwijs.
  Looptijd: juli-september 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: januari 2020