Lopende onderzoeken

De volgende onderzoeken staan momenteel uit via BOP:

 • Gegevenslevering Wsob 2018
  De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de jaarlijkse wettelijke gegevenslevering uit te voeren. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoet u aan de nieuwe regelgeving ‘Gegevenslevering Wsob’.
  Looptijd: maart - mei 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: november 2019
 • Basisvaardigheden volwassenen (18+) 2018
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).
  Looptijd: april - mei 2019
  Oplevering individuele en landelijke rapportages: augustus 2019