Lopende onderzoeken

De volgende onderzoeken lopen momenteel:

 • Samenwerking Primair Onderwijs (PO) 2017 - 2018
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het primair onderwijs en hoe sterk deze samenwerking is.
  Looptijd: 11 juli t/m 21 september
  Publicatie resultaten: december 2018
 • Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO) 2017-2018
  Met dit onderzoek brengen we in kaart op welke wijze bibliotheken samenwerken met het voortgezet onderwijs.
  Looptijd: 26 juli t/m 21 september 2018
  Publicatie resultaten: december 2018