Lopende onderzoeken

De volgende onderzoeken lopen momenteel

  • De bibliotheek als makersplaats
    Met dit onderzoek brengen we in kaart hoe creatieve of technologische makerplaatsen in
    bibliotheken eruitzien. 
    Looptijd: 5 december 2017 t/m 26 januari 2018
    Publicatie resultaten: voorjaar 2018