Lopende onderzoeken

De volgende onderzoeken lopen momenteel:

 • Basisvaardigheden voor volwassenen (18+) 2017
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).
  Looptijd: 20 februari t/m 6 april 2018
  Publicatie resultaten: juli 2018

 • Voor- en vroegschoolse educatie (0-4 jaar) 2017
  Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet. Daarbij is specifiek aandacht voor het programma BoekStart.
  Looptijd: 20 februari t/m 6 april 2018
  Publicatie resultaten: juli 2018

 • Gegevenslevering Wsob 2017
  De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om de jaarlijkse wettelijke gegevenslevering uit te voeren. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoet u aan de nieuwe regelgeving ‘Gegevenslevering Wsob’.
  Looptijd: maart-mei 2018
  Oplevering individuele rapportages: november 2018
  Oplevering landelijke rapportage: november 2018