Individuele rapportages VVE en Basisvaardigheden

Gepubliceerd op: 3 augustus 2017 11:06

De individuele rapportages van de onderzoeken ‘Basisvaardigheden volwassenen (18+)' en ‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4)' zijn nu beschikbaar via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

Deze rapportages zijn beschikbaar voor de bibliotheken die deelgenomen hebben aan de BOP-metingen Basisvaardigheden en/of VVE in de periode maart-mei 2017.

Met deze onderzoeken hebben we in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet:

  • op het gebied van basisvaardigheden (taal-  media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder)
  • voor doelgroep 0 tot 4 jarigen. Met specifiek aandacht voor het programma BoekStart (voor baby's en in de kinderopvang).

In de individuele rapportages worden de resultaten van de bibliotheek afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. In de landelijke rapportages zal meer duiding worden gegeven aan de resultaten voor het totaal aan (basis)bibliotheken. Deze rapportages worden in augustus gepubliceerd via het BOP.

Individuele bibliotheek rapportage
Om uw bibliotheekrapportage in te zien, navigeert u via de menubalk naar de individuele rapportages. Hier vindt u de rapportages van de onderzoeken die gepubliceerd zijn. U kunt de individuele rapportage als geheel downloaden in PowerPoint, maar via de portal kunt u de resultaten ook per onderdeel bekijken en downloaden. Deze downloads kunt u bijvoorbeeld gebruiken als input voor het jaarverslag, het beleid van uw bibliotheek of terugkoppeling naar de gemeente.

Contact
Wanneer u problemen heeft met inloggen, neemt u contact op met CentERdata via telefoonnummer 0800-0231415. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen met uitzondering van woensdagen tussen 9.00 en17.30 uur.

Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij Monique Meesters via: bop@kb.nl.