Meer aandacht voor gezinsaanpak in dienstverlening VVE

Gepubliceerd op: 27 januari 2020 16:00

Binnen het ruime aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van de bibliotheek is er een toenemende aandacht voor een gezinsaanpak. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de stand van zaken van de product- en dienstverlening van bibliotheken op het gebied van VVE, in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Door de hoge respons - 97 procent van de bibliotheken! - geeft het een betrouwbaar, representatief beeld.

Ruim aanbod voor- en vroegschoolse educatie in bibliotheken
Voor kinderen zijn VVE en de bibliotheek essentiële voorzieningen om laaggeletterdheid te voorkomen. De doorlopende leeslijn, beginnend met BoekStart, vormt voor kinderen van 0 tot 4 jaar het startpunt van de lees- en taalontwikkeling. Bibliotheken sluiten hierop aan met de collectie en organiseren tal van leesbevorderende activiteiten en programma’s voor deze kinderen – en hun ouders.

Toenemende aandacht voor gezinsaanpak
Kinderen van laagtaalvaardige ouders hebben een grotere kans om laaggeletterd te worden. Om die kans te beperken, wordt steeds meer ingezet op de gezinsaanpak gericht op taalarme gezinnen. De helft van de bibliotheken voert actief beleid op de verbinding tussen de preventieve en curatieve aanpak van laaggeletterdheid. Ook in de samenwerking van de bibliotheek met partners is de toenemende aandacht voor de gezinsaanpak terug te zien: bibliotheken werken steeds meer samen met partners die zich richten op laagtaalvaardige ouders.

Resultaten beschikbaar
In totaal namen 142 basisbibliotheken deel aan het onderzoek: een respons van 97 procent. Deze landelijke rapportage biedt diverse aanknopingspunten om het gesprek aan te gaan – zowel intern als met de gemeente en andere samenwerkingspartners. De resultaten zijn door de Koninklijke Bibliotheek verwerkt in de volgende publicaties:

Meer informatie
Meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening voor jeugd door bibliotheken vindt u op Bibliotheekinzicht.nl. Op deze website bundelt de KB kennis uit diverse actuele en betrouwbare onderzoeken die inzicht geven in de staat van het openbare-bibliotheekstelsel. Daarbij worden ontwikkelingen in de sector uitgelicht, ondersteund met cijfers en voorzien van de historische en maatschappelijke context. Hiermee biedt Bibliotheekinzicht professionals en beleidsmakers richting en inspiratie voor het formuleren en evalueren van beleid. De volgende artikelen op Bibliotheekinzicht bieden meer informatie over onderzoek naar de dienstverlening voor jeugd:

Vragen
Met inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u zich wenden tot Sharon van de Hoek, adviseur Onderzoek en kennisdeling (KB).

Voor inhoudelijke vragen over het VVE-beleid en het programma BoekStart kunt u terecht bij Barbara van Walraven, projectleider BoekStart voor Stichting Samenwerkende POI's Nederland.