Onderzoeken voor- en vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs gestart

Gepubliceerd op: 2 juli 2019 16:00

Op 2 juli zijn de onderzoeken ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’, ‘Samenwerking primair onderwijs’ en ‘Samenwerking voortgezet onderwijs’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De onderzoeken lopen tot en met vrijdag 20 september.

Achtergrond onderzoeken

  • Met het onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4 jaar)’ brengen we in kaart hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor de doelgroep 0- tot 4-jarigen. Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart. 
  • Met de onderzoeken ‘Samenwerking primair en voortgezet onderwijs’ brengen we in kaart in welke mate en hoe bibliotheken samenwerken met het primair en voortgezet onderwijs. Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan het programma de Bibliotheek op school. 

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen
De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn 2 juli gestuurd naar de contactpersonen. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar deze wel had verwacht, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Publicatie resultaten
Iedere bibliotheek die aan een onderzoek deelneemt, ontvangt een individueel rapport waarin de eigen antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. Ook wordt er een landelijk rapport opgeleverd, waarin duiding wordt gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. Daarnaast worden ook landelijke, provinciale en individuele infographics opgeleverd en worden de cijfers gepresenteerd in een dashboard op de website Bibliotheekinzicht.

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u stellen via: bop@kb.nl.