Onderzoek 'Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden' gestart

Gepubliceerd op: 29 april 2019 16:00

Op maandag 29 april is het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2019’ via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) gestart. Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 21 juni.

Met dit onderzoek brengen we de stand van zaken in kaart van de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst. Bibliotheken die deelnemen aan het samenwerkingsconvenant, tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek, zijn vanuit de subsidieregeling verplicht gesteld deel te nemen aan dit onderzoek.

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen
De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn gestuurd naar de contactpersonen. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar deze wel had verwacht, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Publicatie resultaten
De oplevering van zowel de individuele als de landelijke rapportages staat gepland in oktober 2019. In het individuele rapport worden de resultaten van de bibliotheek afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de eigen provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. In het landelijke rapport wordt duiding gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken.

Een terugblik naar de resultaten van 2017
In de infographic hieronder zijn enkele resultaten van het onderzoek van vorig jaar weergegeven.

Planning onderzoeken 2019
In 2019 staan de volgende onderzoeken gepland via het BOP:

  • Voor- en vroegschoolse educatie: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking primair onderwijs: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: looptijd juli – september 2019

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u ook stellen via: bop@kb.nl.