Onderzoek 'Basisvaardigheden voor volwassenen' gestart

Gepubliceerd op: 5 april 2019 16:00

Op 5 april is het onderzoek naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met het onderzoek ‘Basisvaardigheden voor volwassenen (18+)’ wordt de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen voor het kalenderjaar 2018 in kaart gebracht.

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen
De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn gestuurd naar de contactpersonen. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar deze wel had verwacht, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Publicatie resultaten
Iedere bibliotheek die aan het onderzoek deelneemt ontvangt een individueel rapport waarin de eigen antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. In het landelijke rapport wordt duiding gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. De oplevering van zowel de individuele als de landelijke rapportages staat gepland in augustus 2019.

Een terugblik naar de resultaten van 2017
Vorig jaar deed 85% van de bibliotheken mee aan het onderzoek. In de infographic hieronder zijn enkele resultaten van het onderzoek ‘Basisvaardigheden volwassenen 2017’ weergegeven.

Planning onderzoeken 2019
In 2019 staan de volgende onderzoeken gepland via het BOP:

  • Gegevenslevering Wsob: looptijd maart – mei 2019
  • Dienstverlening Belastingdienst: looptijd mei – juni 2019
  • Voor- en vroegschoolse educatie: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking primair onderwijs: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: looptijd juli – september 2019

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u ook stellen via: bop@kb.nl.