Onderzoek Gegevenslevering Wsob 2018 gestart

Gepubliceerd op: 27 maart 2019 16:00

Op 27 maart is het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2018’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Het onderzoek bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten en loopt t/m vrijdag 24 mei.

Met ingang van de Wsob (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) per 1 januari 2015 hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoen bibliotheken aan deze verplichting. Aanleiding voor deze verplichting is de behoefte onder subsidieverstrekkers om periodiek te beschikken over prestatiegegevens van publiek bekostigd bibliotheekwerk.

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen?
De uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek zijn gestuurd naar de contactpersonen die betrokken zijn bij een of meer onderwerpen van het onderzoek. Indien u de uitnodiging voor een van de vragenlijsten niet heeft ontvangen, maar deze wel had verwacht, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Publicatie resultaten
De Gegevenslevering Wsob 2018 wordt gepubliceerd in het dossier bibliotheekstatistiek op bibliotheekinzicht.nl/bibliotheekstatistiek. De oplevering staat gepland in november 2019. Op deze website worden de resultaten van de Gegevenslevering gepresenteerd in verschillende artikelen en in een dashboard. Daarnaast ontvangen alle bibliotheken een uitgebreide individuele rapportage, waarin de resultaten van hun bibliotheek worden afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de eigen provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte.

Planning onderzoeken 2019
In 2019 staan de volgende onderzoeken gepland via het BOP:

  • Gegevenslevering Wsob: looptijd maart – mei 2019
  • Basisvaardigheden volwassenen: looptijd april – mei 2019
  • Dienstverlening Belastingdienst: looptijd mei – juni 2019
  • Voor- en vroegschoolse educatie: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking primair onderwijs: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: looptijd juli – september 2019

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u ook stellen via: bop@kb.nl.