PO en VO onderzoeken gestart

Gepubliceerd op: 13 juli 2017 10:00

De onderzoeken Samenwerking Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) zijn gestart.

Begin juli zijn twee onderzoeken van start gegaan naar de samenwerking tussen de Bibliotheek en het onderwijs in het schooljaar 2016-2017 via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP):

  • Samenwerking Primair Onderwijs (PO) en
  • Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO)

Deze onderzoeken lopen t/m 22 september aanstaande. Beide onderzoeken keren jaarlijks terug, maar voor de samenwerking met het Voortgezet onderwijs is dit de eerste meting.
Met deze onderzoeken brengen we in kaart in welke mate en  hoe bibliotheken samenwerken met het primair en voortgezet onderwijs. Voor beide onderzoeken bestaat de vragenlijst uit 2 onderdelen: de dienstverlening aan scholen in het algemeen en specifiek m.b.t. de Bibliotheek op school.

Publicatie resultaten
Iedere bibliotheek die heeft deelgenomen aan één van de onderzoeken ontvangt een individueel rapport waarin de eigen resultaten/antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. De individuele rapportages worden in november geplaatst op BOP. De landelijke (openbare) rapportage wordt in december opgeleverd

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen?
Wij hebben de uitnodigingen voor deelname aan de onderzoeken gestuurd naar onze contactpersonen per bibliotheek. Indien u deze uitnodiging niet heeft ontvangen, verzoeken wij u ons een mail te sturen via: bop@kb.nl. Ook vragen over de genoemde onderzoeken kunt u stellen via: bop@kb.nl.