Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

Gepubliceerd op: 20 februari 2019 13:00

De looptijd van het BOP-onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) is aangepast. Vanaf dit jaar zal de meting van juli tot september plaatsvinden. Voorheen was de looptijd van de meting van februari tot april en werd gevraagd naar de dienstverlening over een kalenderjaar.

Over het VVE-onderzoek

Met het onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie (0-4 jaar)’ wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken eruitziet voor de doelgroep 0-4-jarigen.

Daarbij is specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, zowel in de variant 'BoekStart voor baby’s' als in de variant 'BoekStart in de kinderopvang'. In het onderzoek wordt gevraagd naar de dienstverlening in het schooljaar 2018-2019. De oplevering van zowel de landelijke als de individuele rapportage staat gepland in januari 2020.

Planning onderzoeken 2019

In 2019 staan de volgende onderzoeken gepland via het BOP:

  • Themameting Diversiteit: looptijd maart 2019
  • Basisvaardigheden volwassenen: looptijd maart – mei 2019
  • Gegevenslevering Wsob: looptijd maart – mei 2019
  • Dienstverlening Belastingdienst: looptijd mei – juni 2019
  • Voor- en vroegschoolse educatie: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking primair onderwijs: looptijd juli – september 2019
  • Samenwerking voortgezet onderwijs: looptijd juli – september 2019

Contact

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u mailen naar bop@kb.nl.