Wob en publicatie

Gepubliceerd op: 24 mei 2017 11:15

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wob. Dit houdt in dat de gegevens die wij verzamelen in principe openbaar zijn.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en publicatie

Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wob. Dit houdt in dat de gegevens die wij verzamelen in principe openbaar zijn.

De Wob is er om burgers de mogelijkheid te geven de overheid te controleren; zij kunnen daartoe informatie opvragen die bij de overheid berust. Hiermee wordt transparantie over het handelen van de overheid beoogd. De gegevens die wij verzamelen zijn dus in principe openbaar. Dit geldt zowel voor de bibliotheekgegevens die in het kader van de Regeling gegevenslevering Wsob worden verzameld, als voor de onderzoeksgegevens die met de andere BOP-metingen worden verzameld.

De bibliotheekgegevens over 2015 zijn, als gevolg van het Wob-verzoek dat Minister Bussemaker in januari 2017 heeft gehonoreerd, op Overheid.nl gepubliceerd. Het ministerie heeft ons naar aanleiding hiervan gevraagd om alle bibliotheekgegevens en andere onderzoeksdata vanaf dit jaar op internet te gaan publiceren. Voortaan plaatsen wij daarom de bibliotheekgegevens die we op basis van de Regeling gegevenslevering moeten verzamelen, op onze website zodra ze definitief zijn. Ook de overige onderzoeksdata zullen worden gepubliceerd: we werken de komende maanden verder uit op welke manier we dit gaan doen. Via het BOP houden we u hiervan op de hoogte. Uitgangspunt bij publicatie is te allen tijde dat de gegevens herleidbaar zijn tot individuele bibliotheken maar niet tot personen, dit omwille van privacybescherming.

De resultaten van het onderzoek Gegevenslevering Wsob zullen wij op de KB-website en op het Bibliotheekonderzoeksplatform publiceren. De openbaarmaking van gegevens maakt het mogelijk de ‘staat van het stelsel’ te laten zien.

Meer informatie
Voor vragen over de Wob kunt u zich wenden tot Grietje Smit, Afdeling Bibliotheekstelsel: grietje.smit@kb.nl. Voor de specifieke onderzoeken kunt u contact met ons opnemen via bop@kb.nl.