Onderzoeken samenwerking met het onderwijs 2017-2018 (PO/VO) gestart

Gepubliceerd op: 26 juli 2018 16:00

Eind juli zijn de onderzoeken ‘Samenwerking Primair Onderwijs (PO) 2017 – 2018’ en ‘Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO) 2017 – 2018’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De onderzoeken lopen tot en met vrijdag 21 september.

Beide onderzoeken keren jaarlijks terug. Dit is de vierde meting voor de samenwerking met het PO en de tweede voor VO. Met deze onderzoeken brengen we in kaart in welke mate en hoe bibliotheken samenwerken met het primair en voortgezet onderwijs. Voor beide onderzoeken bestaat de vragenlijst uit 2 onderdelen:

  1. de dienstverlening aan scholen in het algemeen
  2. het programma de Bibliotheek op school

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen?
De uitnodigingen voor deelname aan deze onderzoeken zijn gestuurd naar de contactpersonen. Indien u geen uitnodiging heeft ontvangen, maar deze wel had verwacht, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Publicatie resultaten
Iedere bibliotheek die deelneemt aan één van de onderzoeken ontvangt een individueel rapport waarin de eigen antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. In het landelijke rapport wordt duiding gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. De oplevering van zowel de individuele als de landelijke rapportages staat gepland in december 2018. 

Een terugblik naar de resultaten van 2016 - 2017
Vorig jaar nam 90% van de bibliotheken deel aan beide onderzoeken. Door deze hoge deelname zijn resultaten uit de landelijke rapportages zeer waardevol en betrouwbaar. In de afbeeldingen hieronder zijn enkele resultaten uit de onderzoeken van 2016 - 2017 weergegeven. 

Klik hier voor de landelijke rapportage Primair onderwijs 2016 – 2017 of Voortgezet onderwijs 2016 – 2017.

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u stellen via: bop@kb.nl.