Onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden’ gestart

Gepubliceerd op: 7 mei 2018 16:00

Op maandag 7 mei is het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017 - 2018’ gestart. Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 22 juni.

Met dit onderzoek brengen we de stand van zaken in kaart van de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst. Bibliotheken die deelnemen aan het samenwerkingsconvenant, tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek, zijn vanuit de subsidieregeling verplicht gesteld deel te nemen aan dit onderzoek. 

De dienstverlening wordt gemonitord aan de hand van de drie pijlers uit het convenant:

  1. ICT- en printfaciliteiten
  2. Digivaardigheidscursussen
  3. Belastingspreekuren

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen?
De uitnodigingen voor deelname aan dit onderzoek zijn gestuurd naar de contactpersonen. Indien u de uitnodiging niet heeft ontvangen, maar deze wel had verwacht, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Publicatie resultaten
De oplevering van zowel de individuele als de landelijke rapportages staat gepland in oktober 2018. In het individuele rapport worden de resultaten van de bibliotheek afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de eigen provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. In het landelijke rapport wordt duiding gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken.

Planning onderzoeken 2018
In de loop van 2018 staan de volgende onderzoeken gepland via het BOP:

  • Gegevenslevering Wsob: maart – mei 2018 (loopt)
  • Samenwerking Primair onderwijs: looptijd juli-september 2018
  • Samenwerking Voortgezet onderwijs: looptijd juli-september 2018

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u stellen via: bop@kb.nl.