Onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden’ start begin mei

Gepubliceerd op: 12 april 2018 12:00

Begin mei ontvangen openbare bibliotheken een uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017-2018’.

Met dit onderzoek brengen we de stand van zaken in kaart van de dienstverlening van openbare bibliotheken rondom digitale vaardigheden en de Belastingdienst. Bibliotheken die deelnemen aan het samenwerkingsconvenant, tussen de Belastingdienst en de Koninklijke Bibliotheek, zijn vanuit de subsidieregeling verplicht gesteld deel te nemen aan dit onderzoek. 

De dienstverlening wordt gemonitord aan de hand van de drie pijlers uit het convenant:

  1. ICT- en printfaciliteiten
  2. Digivaardigheidscursussen
  3. Belastingspreekuren

Planning onderzoek
De uitnodigingen voor deelname aan het onderzoek worden begin mei gestuurd naar onze contactpersonen per bibliotheek. De vragenlijsten van het onderzoek kunnen t/m half juni via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) ingevuld worden. 

Publicatie resultaten
De oplevering van de individuele rapportages en de landelijke rapportage staan gepland in oktober 2018 via het BOP.

Planning onderzoeken 2018
In de loop van 2018 staan de volgende onderzoeken gepland via het BOP:

  • Basisvaardigheden voor volwassenen (18+): februari-april 2018 (afrondende fase)
  • Voor- en vroegschoolse educatie (VVE 0-4): februari-april 2018 (afrondende fase)
  • Gegevenslevering Wsob: maart-mei 2018 (loopt)
  • Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden: mei-juni 2018
  • Samenwerking Primair onderwijs: looptijd juli-september 2018
  • Samenwerking Voortgezet onderwijs: looptijd juli-september 2018

Contact
Vragen over bovengenoemd onderzoek kunt u stellen via: bop@kb.nl.