Onderzoeken Gegevenslevering Wsob gestart

Gepubliceerd op: 30 maart 2018 15:00

Het onderzoek 'Gegevenslevering Wsob 2017' is gestart.

Op 29 maart is het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2017’ gestart. Het onderzoek bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten en loopt tot en met donderdag 31 mei.

Met ingang van de bibliotheekwet (Wsob, Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) per 1 januari 2015 hebben bibliotheken de verplichting gekregen om jaarlijks gegevens te leveren aan de minister van OCW. Door mee te doen aan dit onderzoek voldoen bibliotheken aan deze verplichting. Aanleiding voor deze verplichting is de behoefte onder subsidieverstrekkers om periodiek te beschikken over prestatiegegevens van publiek bekostigd bibliotheekwerk.

Uitnodiging onderzoek niet ontvangen
De uitnodiging voor deelname aan de onderzoeken zijn gestuurd naar de contactpersonen die betrokken zijn bij één of meer onderwerpen van het onderzoek. Indien u de uitnodiging voor één van de vragenlijsten niet heeft ontvangen, maar deze wel had verwacht, verzoeken wij u een mail te sturen naar bop@kb.nl.

Publicatie resultaten
De oplevering van zowel de individuele als de landelijke rapportages staat gepland in november 2018. In het individuele rapport worden de resultaten van de bibliotheek afgezet tegen de landelijke cijfers, de resultaten van de eigen provincie en bibliotheken van vergelijkbare grootte. In het landelijke rapport wordt duiding gegeven aan de resultaten voor het totaal aan bibliotheken. Doordat alle bibliotheken wettelijk verplicht zijn deel te nemen aan dit onderzoek, zijn de vergelijkingen die in de individuele rapportages gemaakt worden zeer waardevol voor u als bibliotheek. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld gebruiken als input voor het jaarverslag, het beleid van de bibliotheek of terugkoppeling naar de gemeente.

Planning onderzoeken 2018
In de loop van 2018 gaan ook de volgende onderzoeken van start via het BOP:

  • Belastingdienst en digitale vaardigheden: looptijd mei-juni 2018
  • Samenwerking Primair onderwijs: looptijd juli-september 2018
  • Samenwerking Voortgezet onderwijs: looptijd juli-september 2018

Contact
Vragen over bovengenoemde onderzoeken kunt u ook stellen via: bop@kb.nl.