Landelijk onderzoek naar de Bibliotheek als makerplaats

Gepubliceerd op: 19 december 2017 10:00

Steeds meer bibliotheken bieden een plek aan makers van divers pluimage, variërend van een digilab tot een creatieve werkplaats. Hoe kunnen we makerplaatsen zo vormgeven dat ze een structurele bijdrage leveren aan de ‘21st century skills’ en het innovatievermogen van een gemeenschap? Doe nu mee aan de BOP-meting over de Bibliotheek als makerplaats!

Makersplaatsen vanuit twee invalshoeken
De KB participeert in twee onderzoeken met de TU-Delft en Hogeschool Rotterdam, waarin we makerplaatsen bekijken vanuit twee invalshoeken: enerzijds de vormgeving van de makerplaats (TU-Delft) en anderzijds de programmering en samenwerking met het onderwijs (HS-Rotterdam).

Landelijk onderzoek
Momenteel loopt een surveyonderzoek bij bibliotheken waarmee we een beeld krijgen van de ontwikkeling van makerplaatsen over heel Nederland.

Doel onderzoek
Met dit onderzoek willen we in kaart brengen hoe creatieve of technologische makerplaatsen in bibliotheken eruitzien: welke voorzieningen, activiteiten, partners, personele bezetting en ruimtelijke voorwaarden een makerplaats van een bibliotheek vergt. Ook willen we inventariseren wat voor activiteiten bibliotheken te bieden hebben voor makers, van programmeren tot muziekopnames maken, van schrijfateliers tot houtbewerking.

Doe mee!
Voor een goed beeld zijn de antwoorden van de bibliotheken van groot belang!
De vragenlijst is benaderbaar via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP).
U kunt de vragenlijst invullen tot en met 26 januari. De resultaten worden in februari verwacht.