Aankondiging PO en VO onderzoeken

Gepubliceerd op: 24 mei 2017 11:00

Begin juli starten twee onderzoeken over de samenwerking tussen de bibliotheken en het onderwijs in het schooljaar 2016-2017

Begin juli starten twee onderzoeken over de samenwerking tussen de bibliotheken en het onderwijs in het schooljaar 2016-2017:
- Samenwerking Primair Onderwijs (PO)
- Samenwerking Voortgezet Onderwijs (VO)     

De vragenlijsten hebben betrekking op de samenwerking met de scholen in het algemeen én  de samenwerking volgens de aanpak van de Bibliotheek op school.

Begin juli ontvangen de contactpersonen van de bibliotheken een uitnodiging om de vragenlijsten via het BOP in te vullen. Iedere bibliotheek die heeft deelgenomen ontvangt een individueel rapport waarin de eigen resultaten/antwoorden worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. Dat kunt u bijvoorbeeld  gebruiken als input voor het jaarverslag, eigen beleid, etc. De individuele rapportages worden in november geplaatst op BOP. De landelijke (openbare) rapportage is beschikbaar in december, eveneens via BOP.