Nieuws

Resultaat 1 - 10 (van 32)

 • Onderzoek 'Basisvaardigheden voor volwassenen' gestart

  5 april 2019

  Op 5 april is het onderzoek naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met het onderzoek ‘Basisvaardigheden voor volwassenen (18+)’ wordt de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen voor het kalenderjaar 2018 in kaart gebracht.

  Bekijk details van Onderzoek 'Basisvaardigheden voor volwassenen' gestart

 • Onderzoek Gegevenslevering Wsob 2018 gestart

  27 maart 2019

  Op 27 maart is het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2018’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Het onderzoek bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten en loopt t/m vrijdag 24 mei.

  Bekijk details van Onderzoek Gegevenslevering Wsob 2018 gestart

 • Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs

  7 maart 2019

  Het merendeel van de openbare bibliotheken (84%) werkt samen met het voortgezet onderwijs. Zij bedienen hiermee samen 695 schoolvestigingen: 48% van de schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken (bij de vorige meting was dit 44%).

  Bekijk details van Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs

 • De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met primair onderwijs

  7 maart 2019

  Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als grootste succes. Zij beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten én ouders, en kunnen voldoende expertise inzetten.

  Bekijk details van De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met primair onderwijs

 • Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

  20 februari 2019

  De looptijd van het BOP-onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) is aangepast. Vanaf dit jaar zal de meting van juli tot september plaatsvinden. Voorheen was de looptijd van de meting van februari tot april en werd gevraagd naar de dienstverlening over een kalenderjaar.

  Bekijk details van Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

 • Bibliotheekstatistiek 2017 gepubliceerd

  23 november 2018

  Voor meerdere indicatoren van het openbare-bibliotheekstelsel is in 2017 een stabilisatie of zelfs groei te zien. Vooral bij de indicatoren voor jeugd is een lichte groei waarneembaar. Zo is het aantal jeugdleden gestegen, waardoor het totaal aantal leden (3,7 miljoen) hetzelfde is gebleven.

  Bekijk details van Bibliotheekstatistiek 2017 gepubliceerd

 • Webinar leestoelichting individuele rapportages BOP terugkijken

  7 november 2018

  Op 1 november gaf de KB een webinar over het lezen van de individuele BOP-rapportages.

  Bekijk details van Webinar leestoelichting individuele rapportages BOP terugkijken

 • BoekStart geeft invulling aan VVE beleid van bibliotheken

  7 november 2018

  Begin november publiceerden we de onderzoeksresultaten van de ‘Dienstverlening van openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2017 (VVE)’. Dit onderzoek brengt in kaart welke educatieve rol openbare bibliotheken vervullen voor de doelgroep 0-4 jaar. In het onderzoek wordt specifiek aandacht geschonken aan het landelijke programma BoekStart, zowel in de variant BoekStart voor baby’s als BoekStart in de kinderopvang.

  Bekijk details van BoekStart geeft invulling aan VVE beleid van bibliotheken

 • Belastingdienst en openbare bibliotheken bereiken samen steeds meer burgers

  5 november 2018

  De samenwerking tussen de bibliotheken en de Belastingdienst is opnieuw zeer succesvol verlopen. Onlangs hebben bibliotheken via het BOP deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2017-2018’.

  Bekijk details van Belastingdienst en openbare bibliotheken bereiken samen steeds meer burgers

 • Individuele rapportages Basisvaardigheden beschikbaar

  28 augustus 2018

  De individuele rapportages van het onderzoek ‘Basisvaardigheden volwassenen (18+)' zijn nu beschikbaar via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

  Bekijk details van Individuele rapportages Basisvaardigheden beschikbaar