Nieuws

Resultaat 1 - 10 (van 37)

 • De bibliotheek trekt meer bezoekers

  21 november 2019

  In 2018 is er circa 62,6 miljoen keer een bezoek gebracht aan de openbare bibliotheek. Dit is 5% meer dan in 2017. Ook het aantal activiteiten dat bibliotheken organiseren en het gebruik van de digitale collectie nam toe. Dit blijkt uit de bibliotheekgegevens die de KB over het jaar 2018 heeft verzameld en gepubliceerd. De gegevens laten zien dat de rol van bibliotheken steeds meer verschuift van klassieke uitleenbibliotheken naar brede maatschappelijke bibliotheken.

  Bekijk details van De bibliotheek trekt meer bezoekers

 • Bibliotheken bereiken ruim 13 duizend burgers met belastinghulp

  4 oktober 2019

  Met de belastinghulp die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in de aangifteperiode van 2019 ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit betreft zowel directe hulp als doorverwijzingen naar andere partijen.

  Bekijk details van Bibliotheken bereiken ruim 13 duizend burgers met belastinghulp

 • Aanbod basisvaardigheden bij bibliotheken blijft groeien

  30 augustus 2019

  Het aanbod op het gebied van taal en digitaal blijft bij openbare bibliotheken hoog op de agenda staan.

  Bekijk details van Aanbod basisvaardigheden bij bibliotheken blijft groeien

 • Onderzoeken voor- en vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs gestart

  2 juli 2019

  Op 2 juli zijn de onderzoeken ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’, ‘Samenwerking primair onderwijs’ en ‘Samenwerking voortgezet onderwijs’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De onderzoeken lopen tot en met vrijdag 20 september.

  Bekijk details van Onderzoeken voor- en vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs gestart

 • Onderzoek 'Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden' gestart

  29 april 2019

  Op maandag 29 april is het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2019’ via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) gestart. Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 21 juni.

  Bekijk details van Onderzoek 'Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden' gestart

 • Onderzoek 'Basisvaardigheden voor volwassenen' gestart

  5 april 2019

  Op 5 april is het onderzoek naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met het onderzoek ‘Basisvaardigheden voor volwassenen (18+)’ wordt de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen voor het kalenderjaar 2018 in kaart gebracht.

  Bekijk details van Onderzoek 'Basisvaardigheden voor volwassenen' gestart

 • Onderzoek Gegevenslevering Wsob 2018 gestart

  27 maart 2019

  Op 27 maart is het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2018’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Het onderzoek bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten en loopt t/m vrijdag 24 mei.

  Bekijk details van Onderzoek Gegevenslevering Wsob 2018 gestart

 • Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs

  7 maart 2019

  Het merendeel van de openbare bibliotheken (84%) werkt samen met het voortgezet onderwijs. Zij bedienen hiermee samen 695 schoolvestigingen: 48% van de schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken (bij de vorige meting was dit 44%).

  Bekijk details van Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs

 • De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met primair onderwijs

  7 maart 2019

  Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als grootste succes. Zij beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten én ouders, en kunnen voldoende expertise inzetten.

  Bekijk details van De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met primair onderwijs

 • Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

  20 februari 2019

  De looptijd van het BOP-onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) is aangepast. Vanaf dit jaar zal de meting van juli tot september plaatsvinden. Voorheen was de looptijd van de meting van februari tot april en werd gevraagd naar de dienstverlening over een kalenderjaar.

  Bekijk details van Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast