Nieuws

Resultaat 1 - 10 (van 39)

 • BOP gaat verder onder nieuwe naam: Bibliotheekmonitor

  3 februari 2020

  In 2020 gaat het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) verder onder een nieuwe naam: Bibliotheekmonitor. Deze naamswijziging gaat gepaard met een aantal technische verbeterslagen, die het voor bibliotheken gemakkelijker maken de vragenlijsten in te vullen en met de resultaten aan de slag te gaan.

  Bekijk details van BOP gaat verder onder nieuwe naam: Bibliotheekmonitor

 • Meer aandacht voor gezinsaanpak in dienstverlening VVE

  27 januari 2020

  Binnen het ruime aanbod voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van de bibliotheek is er een toenemende aandacht voor een gezinsaanpak. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de stand van zaken van de product- en dienstverlening van bibliotheken op het gebied van VVE, in kaart gebracht via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Door de hoge respons - 97 procent van de bibliotheken! - geeft het een betrouwbaar, representatief beeld.

  Bekijk details van Meer aandacht voor gezinsaanpak in dienstverlening VVE

 • De bibliotheek trekt meer bezoekers

  21 november 2019

  In 2018 is er circa 62,6 miljoen keer een bezoek gebracht aan de openbare bibliotheek. Dit is 5% meer dan in 2017. Ook het aantal activiteiten dat bibliotheken organiseren en het gebruik van de digitale collectie nam toe. Dit blijkt uit de bibliotheekgegevens die de KB over het jaar 2018 heeft verzameld en gepubliceerd. De gegevens laten zien dat de rol van bibliotheken steeds meer verschuift van klassieke uitleenbibliotheken naar brede maatschappelijke bibliotheken.

  Bekijk details van De bibliotheek trekt meer bezoekers

 • Bibliotheken bereiken ruim 13 duizend burgers met belastinghulp

  4 oktober 2019

  Met de belastinghulp die vrijwel alle bibliotheken bieden, zijn in de aangifteperiode van 2019 ruim 13 duizend burgers bereikt. Dit betreft zowel directe hulp als doorverwijzingen naar andere partijen.

  Bekijk details van Bibliotheken bereiken ruim 13 duizend burgers met belastinghulp

 • Aanbod basisvaardigheden bij bibliotheken blijft groeien

  30 augustus 2019

  Het aanbod op het gebied van taal en digitaal blijft bij openbare bibliotheken hoog op de agenda staan.

  Bekijk details van Aanbod basisvaardigheden bij bibliotheken blijft groeien

 • Onderzoeken voor- en vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs gestart

  2 juli 2019

  Op 2 juli zijn de onderzoeken ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’, ‘Samenwerking primair onderwijs’ en ‘Samenwerking voortgezet onderwijs’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). De onderzoeken lopen tot en met vrijdag 20 september.

  Bekijk details van Onderzoeken voor- en vroegschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs gestart

 • Onderzoek 'Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden' gestart

  29 april 2019

  Op maandag 29 april is het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden 2019’ via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) gestart. Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 21 juni.

  Bekijk details van Onderzoek 'Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden' gestart

 • Onderzoek 'Basisvaardigheden voor volwassenen' gestart

  5 april 2019

  Op 5 april is het onderzoek naar de dienstverlening van bibliotheken op het gebied van basisvaardigheden voor volwassenen gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Met het onderzoek ‘Basisvaardigheden voor volwassenen (18+)’ wordt de stand van zaken omtrent de product- en dienstverlening van openbare bibliotheken rondom basisvaardigheden voor volwassenen voor het kalenderjaar 2018 in kaart gebracht.

  Bekijk details van Onderzoek 'Basisvaardigheden voor volwassenen' gestart

 • Onderzoek Gegevenslevering Wsob 2018 gestart

  27 maart 2019

  Op 27 maart is het onderzoek ‘Gegevenslevering Wsob 2018’ gestart via het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP). Het onderzoek bestaat evenals voorgaande edities uit vier vragenlijsten en loopt t/m vrijdag 24 mei.

  Bekijk details van Onderzoek Gegevenslevering Wsob 2018 gestart

 • Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs

  7 maart 2019

  Het merendeel van de openbare bibliotheken (84%) werkt samen met het voortgezet onderwijs. Zij bedienen hiermee samen 695 schoolvestigingen: 48% van de schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken (bij de vorige meting was dit 44%).

  Bekijk details van Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs