Over BOP

Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is hét platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. BOP is de centrale plek waartoe iedere bibliotheek toegang heeft, waar bibliotheekonderzoeken worden uitgezet en resultaten worden gepubliceerd.

Planning onderzoeken

Op dit moment lopen de volgende onderzoeken via BOP:

 • Samenwerking Primair onderwijs (looptijd juli-september 2018)
 • Samenwerking Voortgezet onderwijs (looptijd juli-september 2018)

 

Het Bibliotheekonderzoeksplatform is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek.

Nieuws

 1. Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs

  Het merendeel van de openbare bibliotheken (84%) werkt samen met het voortgezet onderwijs. Zij bedienen hiermee samen 695 schoolvestigingen: 48% van de schoolvestigingen in het werkgebied van de bibliotheken...

  7 maart 2019

  Bekijk details van Groeiende samenwerking met het voortgezet onderwijs

 2. De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met primair onderwijs

  Bibliotheken ervaren hun manier van samenwerken met partners in het primair onderwijs als grootste succes. Zij beschikken daarbij over een breed aanbod van leesbevorderingsactiviteiten voor kinderen, leerkrachten...

  7 maart 2019

  Bekijk details van De Bibliotheek op school werkt succesvol samen met primair onderwijs

 3. Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

  De looptijd van het BOP-onderzoek ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ (VVE) is aangepast. Vanaf dit jaar zal de meting van juli tot september plaatsvinden. Voorheen was de looptijd van de meting van februari...

  20 februari 2019

  Bekijk details van Looptijd BOP-meting ‘Voor- en vroegschoolse educatie’ aangepast

 4. Bibliotheekstatistiek 2017 gepubliceerd

  Voor meerdere indicatoren van het openbare-bibliotheekstelsel is in 2017 een stabilisatie of zelfs groei te zien. Vooral bij de indicatoren voor jeugd is een lichte groei waarneembaar. Zo is het aantal...

  23 november 2018

  Bekijk details van Bibliotheekstatistiek 2017 gepubliceerd

 5. Webinar leestoelichting individuele rapportages BOP terugkijken

  Op 1 november gaf de KB een webinar over het lezen van de individuele BOP-rapportages.

  7 november 2018

  Bekijk details van Webinar leestoelichting individuele rapportages BOP terugkijken

 6. BoekStart geeft invulling aan VVE beleid van bibliotheken

  Begin november publiceerden we de onderzoeksresultaten van de ‘Dienstverlening van openbare bibliotheken rondom voor- en vroegschoolse educatie 2017 (VVE)’. Dit onderzoek brengt in kaart welke educatieve...

  7 november 2018

  Bekijk details van BoekStart geeft invulling aan VVE beleid van bibliotheken

 7. Belastingdienst en openbare bibliotheken bereiken samen steeds meer burgers

  De samenwerking tussen de bibliotheken en de Belastingdienst is opnieuw zeer succesvol verlopen. Onlangs hebben bibliotheken via het BOP deelgenomen aan het onderzoek ‘Dienstverlening Belastingdienst en...

  5 november 2018

  Bekijk details van Belastingdienst en openbare bibliotheken bereiken samen steeds meer burgers

 8. Individuele rapportages Basisvaardigheden beschikbaar

  De individuele rapportages van het onderzoek ‘Basisvaardigheden volwassenen (18+)' zijn nu beschikbaar via het Bibliotheekonderzoeksplatform.

  28 augustus 2018

  Bekijk details van Individuele rapportages Basisvaardigheden beschikbaar

 9. Rapportage 'Makerplaatsen in openbare bibliotheken' beschikbaar

  Steeds meer bibliotheken bieden zogeheten makerplaatsen aan. Hier leren bezoekers spelenderwijs omgaan met nieuwe apparatuur en doen ze belangrijke 21ste-eeuwse vaardigheden op zoals mediageletterdheid,...

  28 augustus 2018

  Bekijk details van Rapportage 'Makerplaatsen in openbare bibliotheken' beschikbaar

Meer

Brochure BOP

Waarom, wat je er aan hebt en hoe je mee kunt doen, lees je in de brochure De breedte van de bibliotheek in kaart.