Over de rapportages

Achter de log-in treft u op de portal de persoonlijke rapportages van de bibliotheken. Onderstaand staan de openbare landelijke rapportages van onderzoeken.

Persoonlijke rapportages

Voor elk onderzoek waaraan de bibliotheek deelneemt, ontvangt de bibliotheek een individueel bibliotheekrapport waarin de eigen gegevens worden afgezet tegen een provinciaal en landelijk gemiddelde. Met uw persoonlijke inlog komt u op de portal waar de bibliotheek haar eigen persoonlijke rappportages kan bekijken.

 

Landelijke rapportages

Hieronder treft u een overzicht van openbare landelijke rapportages:

 

Samenwerking met het Primair Onderwijs (PO)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht met hoeveel scholen bibliotheken samenwerken en hoe deze samenwerking vorm krijgt.

Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2015-2016 (NIEUW) December 2016

Samenwerking bibliotheken met het Primair Onderwijs 2014-2015 Januari 2016

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Met dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe de dienstverlening van de openbare bibliotheken voor 0 tot 4-jarigen er uit ziet.  Daarbij is specifiek aandacht voor het programma Boekstart.

Toelichting op het Onderzoeksrapport 'Voor- en Vroegschoolse Educatie' (NIEUW) November 2016

Onderzoeksrapport ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)’ Mei 2016 
 

Basisvaardigheden 18+

Met dit onderzoek is in kaart gebracht hoe de dienstverlening van openbare bibliotheken er uit ziet op het gebied van basisvaardigheden (taal-, media- en informatievaardigheden), voor de doelgroep volwassenen (18 jaar en ouder).

Toelichting op het Onderzoeksrapport 'Basisvaardigheden volwassenen (18+)' (NIEUW) November 2016

Onderzoeksrapport ‘Basisvaardigheden volwassenen (18+)’ Mei 2016