Over BOP

Het Bibliotheekonderzoeksplatform (BOP) is hét platform voor onderzoek en gegevensverzameling onder de openbare bibliotheken in Nederland. BOP is de centrale plek waartoe iedere bibliotheek toegang heeft, waar bibliotheekonderzoeken worden uitgezet en resultaten worden gepubliceerd.

Planning onderzoeken

Op dit moment lopen de volgende twee onderzoeken via BOP:

Samenwerking Primair onderwijs 
Looptijd: 3 juli t/m 22 september 

Samenwerking Voortgezet onderwijs
Looptijd: 3 juli t/m 22 september 


In de loop van 2017 worden de volgende landelijke rapportages gepubliceerd:

 • Voor- en vroegschoolse educatie (0-4): augustus 2017
 • Basisvaardigheden volwassenen (18+): augustus 2017
 • Dienstverlening Belastingdienst en digitale vaardigheden: september 2017
 • Gegevenslevering Wsob: november 2017

Het Bibliotheekonderzoeksplatform is een initiatief van de Koninklijke Bibliotheek.

Nieuws

 1. PO en VO onderzoeken

  De onderzoeken Samenwerking Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) zijn gestart.

  13 juli 2017

  Bekijk details van PO en VO onderzoeken

 2. Wob en publicatie

  Als zelfstandig bestuursorgaan valt de KB (net als het ministerie van OCW) onder de werking van de Wob. Dit houdt in dat de gegevens die wij verzamelen in principe openbaar zijn.

  24 mei 2017

  Bekijk details van Wob en publicatie

 3. PO en VO onderzoeken

  Begin juli starten twee onderzoeken over de samenwerking tussen de bibliotheken en het onderwijs in het schooljaar 2016-2017

  24 mei 2017

  Bekijk details van PO en VO onderzoeken

Meer

Brochure BOP

Waarom, wat je er aan hebt en hoe je mee kunt doen, lees je in de brochure De breedte van de bibliotheek in kaart.